Sát chiêu của Tạ Vân

Đây là thế trận giữa nữ Kỳ thủ Tạ Vân cầm quân Đen đấu với kỳ thủ Mã thiên Việt trong giải Cờ tướng cá nhân toàn quốc năm 1992.
Đen đi trước :

1 ....., Xt-5 Thí Tượng bắt Pháo là nước đi rất mạnh dạn.
2 X7.7, Tg4.1
3 Tg4.1, X5-6
4 M3.4, M7.8
5 S5.4, X6.1
6 X4-5, X4.6
7 S6.5, M8.7
8 Tg4/1, X6.2 Thí Xe là nước bắt buộc để tạo sát cuộc và cũng là nước cờ tinh diệu.
9 S5.4, X4.1 đến đây bên Đen tiến Xe chiếu bắt Tướng thắng cuộc.

 

Tiểu kết : trong cuộc trên nước thứ 7 tiến Mã chiếu Tướng và nước thứ 8 thí Xe tạo sát cuộc đều là những nước rất quan trọng.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận