Đánh nhanh tạo sát cuộc

1 Định nghĩa :
 Là phương pháp sự dụng những quân của mình để tấn công nhanh, chính xác và hiểu quả để bắt Tướng đối phương. Đặc điểm của phương pháp này là :
     1 Không bắt các quân tấn công mà tìm cách tiêu diệt các quân tham gia phòng thủ của đối phương;
     2 Sau khi bắt quân bên mình sẽ dễ dàng tấn công Tướng của đối phương;
     3 Cuối cùng tạo thành sát cuộc để bắt Tướng thắng cuộc.

2 Chú ý:
     1 Vì những quân bị tiêu diệt là các quân phòng thủ nên cần tránh đối phương rút những quân tấn công( những quân mạnh) về tham gia phòng thủ khiến bên mình gặp nhiều khó khăn.
     2 Các nước tấn công cần chính xác nếu không tạo ra sát cuộc giả sẽ rơi vào thế bị động.
3 Ví dụ :


1.    Tốt 5 tiến 1, Sĩ 5 tiến 6
2.    Pháo 2 tiến 3, Sĩ 6 tiến 5
3.    Xe 8 tiến 3, Tướng 4 tiến 1
4.    Pháo 2 thoái 1, Sĩ 5 thoái 6
5.    Xe 8 thoái 1, Tướng 4 thoái 1
6.    Tốt 5 tiến 1 .

Ví dụ 2 :

1.    Mã 6 tiến 5, Xe 5 thoái 2

 

2.    Xe 7 tiến 3, Tướng 4 tiến 1
3.    Xe 7 thoái 1, Tướng 4 thoái 1
4.    Pháo 2 tiến 2.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận