Sát chiêu của đẳng cấp Đại sư Đào Hán Minh

1. Thế cuộc thực chiến :
Đây là thế trận giữa Đại sư Đào Hán Minh ( quân Đỏ) đấu với Đại sư Thượng Uy trong giải vô địch những Đại kiện tướng miền Bắc Tung Của năm 1993.
Đỏ đi trước    :

1 B3-4,..... Thí Tốt bắt Sĩ phục sát là nước tranh thế rất quan trọng của bên Đỏ. Nếu đi sai thành X8-9, thì X3/3; B3-4, X3-4; P5-6, M7/6 phục sát bên Đỏ bại cuộc.
1.....,S5/6
2 X8.1, S6.5
3 P5.6, Tg4-5
4 P5-1, P4-3
5 P1-7, P3-4
6 X8-6, X3-6
7 X6-5, X3-5
8 X5-6. đến đây bên Đen rơi vào thế bại.


2 Tiểu kết :
Trong cuộc trên các nước thứ 1,2,8 của bên Đỏ đều là các nước phục sát quan trọng để giành thắng cờ, đặc biệt là nước thứ 1, lựa chọn sử dụng sát cuộc “ Đại đảm Tốt” là một lựa chọn đúng rất có ý nghĩa trong thực chiến còn nước thứ 5 bình Pháo đuổi Xe cũng là một nuớc rất tinh diệu.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận

Lên trên cùng