Đột phá để tạo sát cuộc

 1  Định nghĩa :
Là chiến thuật thí quân để phá Sĩ Tượng khiến Tướng của đối phương rơi vào trạng thái bị tấn công, cuối cùng đạt được mục đích bắt Tướng thắng cờ. Đặc điểm của sát cuộc này là:
 1 Nước đầu tiên hy sinh quân bên mình để phá Sĩ, Tượng đối phương;
 2 Khi phá Sĩ Tượng cần đạt được mục đích khiến đối phương không thể phòng ngự trở lại được, tạo điều kiện thuận lợi cho những nước tấn công về sau.

 2 Chú ý :
     1 Khi hy sinh quân bên mình để phá Sĩ Tượng các quân còn lại phải đủ sức tạo thành sát cuộc thông thường dùng các quân yếu  để phá hàng thủ của đối phương.
     2 Hướng phá Sĩ Tượng và vị trí tấn công phải có lợi cho các quân mạnh bên mình tấn công ở những nước tiếp theo.
3 Ví dụ :


1.    Tốt 6 tiến 1, Sĩ 5 tiến 4
2.    Pháo 5 bình 6, Tướng 4 bình 5
3.    Mã 5 tiến 6, Tướng 5 tiến 1
4.    Tốt 2 bình 3, Tượng 5 thoái 3
5.    Tốt 3 bình 4, Tướng 5 tiến 1
6.    Mã 6 thoái 5, Xe 3 thoái 2
7.    Xe 4 tiến 1.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận