Sát chiêu của Đại sư Bốc Phụng Ba

1. Thế cuộc thực chiến :
Đại sư Bốc Phục Ba ( quân Đỏ) vs Đại sư Đặng Tụng Hồng trong giải Cờ tướng toàn Tung Của năm 1990.
Đỏ đi trước :

1 X4-2,..... bình Xe để phục nước X2.6 làm ngòi cho Pháo chiếu hết, ép bên Đen đối phó.
1....., P7-8
2 P9.4, X4.8
3 P9.3, Tg5-4
4 P9-4, P8-6 nếu đi sai S5/6 thì Xe7.1; X3-7, Tg5-4 Đen rơi vào thế bại
5 X2.6, P3.3
6 P1-3, Tg4.1
7 X7.1, Tg 4.1
8 X2/2, P6.1
9 X2-4 S5.6
10 P3/2, S6/5
11 P4/2. Đỏ thắng cuộc.


2. Tiểu kết :
Trong cuộc trên bên Đỏ đã sử dụng chiến thuật “ Hoãn Sát”, nước đầu tiên đi X4-2 phục sát đây là nước quan trọng để chiếm thê. Các nước thứ 1,4,9 là những nước then chốt để giành chiến thắng. Nước thứ 9 thí Xe bắt Pháo là nước nhập cuộc rất hay. Nước thứ 2,3 là nước tạo cơ sở cho bên Đỏ nhập cuộc.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận