Hình thức Hoãn Sát

 

1. Ví dụ 1:

1.    Tốt 1 bình 2, Pháo 2 bình 7
2.    Mã 3 tiến 2, Xe 7 thoái 3
3.    Tốt 2 tiến 1, Pháo 7 tiến 2
4.    Xe 4 tiến 5, Mã 4 tiến 3
5.    Tướng 5 bình 4, Sĩ 5 tiến 6
6.    Xe 4 tiến 2, Tượng 5 tiến 3
7.    Xe 4 tiến 2, Tướng 5 tiến 1
8.    Pháo 1 thoái 1.

 

2. Ví dụ 2 :

1.    Tốt 9 tiến 1, Mã 1 thoái 3
2.    Xe4 tiến 8, Xe 5 bình 6
3.    Xe 4 bình 2, Sĩ 5 tiến 4
4.    Tốt 3 tiến 1, Sĩ 4 tiến 5
5.    Xe 2 tiến 1, Sĩ 5 thoái 6
6.    Tốt 3 bình 4, Tướng 5 bình 4
7.    Xe 2 bình 4, Tướng 4 tiến 1
8.    Xe 4 bình 7...

3. Tiểu kết :
Hoãn sát là không vội vàng tấn công nhằm chiếu hết mà trước tiên di chuyển các quân tới  những vị trí trọng yếu sau đó mới phát động tấn công để giành thắng lợi.
4.Chú ý :

      1 Các quân khi di chuyển phải giữ được bí mật của ý đồ tấn công;
      2 Không bỏ lỡ cơ hội bắt quân đối phương nếu có;
      3 Khi tấn cụng không nên để đối phương dùng quân mạnh để phòng thủ.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận