Sát chiêu của Kỳ vương Vũ Thốt

Sát chiêu của Kỳ vương Vũ Thốt
Đây là thế trận giữa Kỳ vương Vũ Thốt cầm quân Đỏ đấu với Kỳ vương Triệu Khánh Các trong giải vô địch Cờ tướng cúp “ Nhất châu” các kỳ thủ nghiệp dư.
Đỏ đi truớc :

1 M5.6,....Tiến Mã treo góc để tạo điều kiện cho sát cuộc “ Dịch Xe Qua”. Nếu đi sai thành Tốt 4 tiến 1 bên Đỏ khó thắng.
1 ....., Tg5.1
2 B4.1, ..... Tiến Tốt nhằm chuận bị cho nước đuổi Mã, vì còn nước tiến Xe phục sát nên bên Đen chắc chắn mât Mã.
2 ...., Tg5-4
3 M6/5, S4.5
4 M5.7, Tg4/1
5 M7.5, ..... Tiến Mã bắt Tượng, nước tiếp theo phục B4.1 đuổi Mã và Xe 3-6! Tg4-5, M5.7 thành sát chiêu “Mã Ngọa tào”.
5 ......, M7/8
6 B4.1,..... Tiến Tốt sau đó phục đi Xe3-6 và Tiến Mã chiếu hết.
6 ......, Tg4.1
7 X7-6, S4.5
8 M5.4, Tg4/1   9 X6.1, Tg4-5     10 X6-5    Đen nhận thua.
Tiểu kết : trong cuộc trên Đỏ dùng thế “ dịch xe qua” buộc đối phuơng phải phòng thủ, sau đó dùng thế “ Mã Ngọa tào” dấn Tốt vào Cửu cung. 2 đợt tấn công này lần luợt bắt Tượng và Sĩ của bên Đen, từ đó hình thành thế tuyệt sát. Nước thứ 6 bên Đỏ thí Tốt phục sát là nước rất có giá trị thực dụng.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận