Dẫn dụ để tạo sát cuộc

1 Định nghĩa:
 Là chiến thuật phát động các đợt tấn công hiểu quả buộc các quân chủ chốt của đối phương rời khỏi những vị trí trọng yếu, từ đó có thể phát huy hết uy lực của thế tấn công, cuối cùng bất Tướng thắng cuộc. Đặc điểm của chiến thuật này là:
      1 Nước đầu tiên phải ép các quân mạnh của đối phương rời khỏi vị trí trọng yếu;
      2 Nước tiếp theo tạo thành sát cuộc.

2 Chú ý:
     1 Khi thí quân để dẫn dụ, bên mình cần có khả năng tạo thành sát cuộc;
     2 Sau khi dẫn dụ, nước tiếp theo phải là sát chiêu bắt Tướng.
     3 Tránh để đối phương dùng chiến thuật thí quân tranh Tiên nhập cuôc.
3 Ví dụ :


1.    Pháo 9 tiến 7, hậu Xe thoái 3
2.    Tượng 5 thoái 7,Tướng 5 bình 6
3.    Mã 2 tiến 1, Tiền Xe thoái 6
4.    Xe 3 tiến 5, Tướng 6 tiến 1
5.    Mã 1 tiến 2, Tướng 6 tiến 1
6.    Xe 3 thoái 2, Tướng 6 thoái 1
7.    Xe 3 tiến 1, Tướng 6 tiến 1
8.    Xe 3 bình 4 Sát cuộc liệt Mã Xe

Ví dụ 2 :


1.    Mã 8 tiến 7, Xe 3 thoái 3
2.    Tốt 3 bình 4, Tượng 7 tiến 9
3.    Xe 3 bình 2, Tượng 9 thoái 7
4.    Xe 2 tiến 3, Tốt 5 tiến 1
5.    Tướng 4 tiến 1, Xe2 tiến 1
6.    Tướng 4 tiến 1, Xe 2 bình 7
7.    Pháo 7 bình 5, X7 thoái 1
8.    Tướng 4 thoái 1, Xe 3 tiến 7
9.    Mã 9 thoái 7, Xe 7 thoái 1
10.    Tốt 4 tiến 1.    đỏ dùng sát cuộc thuyết môn thuyên.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận