Hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh cờ tướng và cờ thế trên điện thoại.

Hướng dẫn tham gia bình luận ván cờ thế

Khi thấy môt bàn cờ thế chúng ta muốn đàm đạo với nhau, thì có thể dùng chức năng bình luận của ứng dụng, có 2 cách để mở bình luận

Từ màn hình chơi cờ thế ta click vào nút bình luận

Cách 2 : từ màn hình danh sách cờ thế ta click vào biểu tượng bình luận như hình

Sau khi click vào bình luận ta sẽ thấy các bình luận của các đồng đạo khác và ta có thể bình luận ngay trên đó

Lên trên cùng