Hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh cờ tướng và cờ thế trên điện thoại.

Cách hoàn lại nước đã đánh

Gỉa sử chúng ta đi sai một nước cờ và muốn hoàn lại thì chúng ta có thể làm như sau :

trên thanh điều khiển nếu nút này có thể click thì chúng ta có thể hoàn nó

Hay như trên thanh điều khiển của bàn cờ thế

Sau khi hoàn lại chúng ta sẽ trở về nước trước đó mà máy đã đi

Lên trên cùng