Hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh cờ tướng và cờ thế trên điện thoại.

Cách mở một ván cờ thế

Để mở một bàn cờ thế chúng ta có 3 cách để mở như sau :

Cách 1 : Từ màn hình chính chúng ta sẽ thấy danh sách các bàn cờ thế có sẵn được nạp từ sever hệ thống

Chúng ta bấm vào nút chơi ngay để mở bàn cờ thế và tiến hành giải bàn cờ thế này.

Cách 2 : từ màn hình chính click vào menu "Cờ thế"

Sau khi vào menu đó chúng ta sẽ thấy một loạt danh sách các bàn cờ thế và tiến hành chọn bàn cờ thế mình thích và tiến hành giải

Chọn thế cờ cần để chơi

Bấm chơi ngay để mở

Cách 3 : từ menu chính vào menu cờ thế như cách 2 và tiến hành nhập FEN để nạp bàn cờ thế

Khi đó màn hình nhập FEN sẽ xuất hiện và chúng ta tiến hành nhập FEN để load bàn cờ

Nhập FEN sau đó bấm vào nút mở