Hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh cờ tướng và cờ thế trên điện thoại.

Cách Hai người tự chơi

Từ màn hình "Chơi cờ với máy"

ta muốn chơi 2 người với nhau ta tiến hành click vào nút biểu tượng computer như hình

Cho đến khi xuất hiện biểu tượng hình người

Khi đó màn hình trên cùng sẽ xuất hiện như sau :

Khi đó người chơi 1 giữ quân cờ ở phía trên màn hình, người chơi 2 sẽ giữ quân cờ phía dưới màn hình, tương ứng với cờ đỏ và xanh, và chúng ta tiến hành chơi

Lên trên cùng