Hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh cờ tướng và cờ thế trên điện thoại.

Fen trong cờ tướng là gì?

Fen là một hệ thống các ký tự định nghĩa các vị trí của quân cờ tướng trong một bàn cờ

Fen bao gồm chữ số và các chữ cái dùng để ký hiệu cho các quân cờ

Quy định : Quân cờ màu đỏ chữ Hoa, Quân cờ đen chữ thường

Các quân cờ được định nghĩa như sau :

K : tướng đỏ, k : tướng đen

A: Sỹ đỏ, a : sĩ đen

B : tượng đỏ , b: tượng đen

R : Xe đỏ , r : xe đen

C : Pháo đỏ, c : pháo đen

N : Mã đỏ , n : mã đen

P : Chốt đỏ, p : Chốt đen

dấu / : Phân biệt các hàng

Chi tiết về các tạo Fen có thể xem Cách tạo FEN