Hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh cờ tướng và cờ thế trên điện thoại.

Cách tạo FEN trong cờ tướng

Hướng dẫn tạo FEN cho một bàn cờ

Các ký hiệu cần nhớ :

Quân đỏ chữ hoa, quân đen chữ thường

Quân cờ Ký hiệu
Tướng K,k
Sỹ A,a
Tượng B,b
N,n
Xe R,r
Pháo P,p
Tốt C,c

Cấu trúc một FEN như sau :

<hàng 1>/<hàng 2>/.../Hàng 10

Cấu trúc một hàng như sau

<số khoảng trống>quân cờ 1<số khoảng trống 2> quân cờ 2....

Nếu hàng không có quân cờ thì hàng đó ghi là 9

Ví dụ bàn chỉ có 1 quân xe

Ta phân tích như sau :

Vậy ta có Fen của bàn cờ này là : 2R6/9/9/9/9/9/9/9/9/9

Ví dụ nếu có con mã đen nữa

Phân tích tương tự ta sẽ được FEN là : 2R3n2/9/9/9/9/9/9/9/9/9

Ví dụ phức tạp hơn :

Thì fen của nó sẽ là : 4R4/4a1P2/1C1Nbk3/2pn5/3PpPp2/3rrpBc1/2nCpcR2/3KBA3/4A4/9

Bàn cờ khi khởi tạo là :

Thì sẽ có FEN tương ứng là :

rnbakabnr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RNBAKABNR

Lên trên cùng