Hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh cờ tướng và cờ thế trên điện thoại.

Cách giải một nước cờ thế trên điện thoại

Để giải một thế cờ, chúng ta có thể làm cách làm đơn giản như sau. chúng ta sẽ đổi cờ sang cho máy.

từ menu điều khiển cờ thế click vào nút này

Chương trình sẽ tự đổi cờ cho bạn và sẽ đi cờ đỏ, khi đó bạn sẽ đi cờ xanh để giải xem sao nhé.