Hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh cờ tướng và cờ thế trên điện thoại.

Cài đặt hiệu ứng suy nghĩ

để cài đặt hiệu ứng suy nghĩ ta vào màn hình cài đặt chọn hiệu ứng suy nghĩ

Có rất nhiều hiệu ứng để cho bạn lựa chọn, hãy thử một vài hiệu ứng rồi tiến hành vào game xem thế nào nhé, nếu cảm thấy không phù hợp hãy quay lại để chọn lại