Hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh cờ tướng và cờ thế trên điện thoại.

Cài đặt ảnh đại diện

Ảnh đại diện hay còn gọi là Avatar là ảnh đại diện cho chính bạn khi chơi game, giải cờ thế hay tham gia bình luận các bàn cờ thế có trong hệ thống.

để cài đặt hiển thị ảnh đại diện bạn cần vào màn hình cài đặt chọn Ảnh đại diện

Màn hình chọn ảnh đại diện hiện ra, bạn có thể chọn từ thư viện ảnh của bạn hoặc từ camera, chú ý cấp quyền cho ứng dụng truy cập camera hoặc photo nếu muốn sử dụng chức năng này, nếu bạn không chọn ảnh đại diện mặc định sẽ ra ảnh đại diện trống

Bạn cần bấm vào lưu lại nếu không hệ thống sẽ không tự lưu