Sát chiêu của Đại sư Tống Quốc Cường

1. Thế cuộc thực chiến :
Đây là thế trận giữa Đại sư Tống Quốc Cường ( quân Đỏ) đấu với Đại sư Trì Tân Đức trong giải Cờ tướng cá nhân toàn Tung Cửa năm 1992.
Đỏ đi trước :


1 X3-6,..... Bình Xe phục sát là nước lợi dụng sát cuộc để chiếm thế rất hay. Nếu đổi thành đi M7.6 thì B6-5; M6.7, B5.1; X8-2, B5.1; Tg5-6,X5-6; P8/2, X6.3, bên Đen thắng thế
1 ....., S5/4 nếu đi sai thành T5/3 thì X8.6; T7/5, X6.4; S5/4, X6.4; S5/4, X8-7, S6.5, P8.7 thành tuyệt sát.
2 X8-6, S6.5
3 P8.7, T5/3
4 Xt.5, X5/4
5 X6.6, Tg 5.1
6 X6-5 đến đây bên Đen mất Xe bại cuộc.

2. Tiểu kết :
Trong cuộc trên các nước thứ 1,4 của bên Đỏ đều là những nước rất tinh diệu, nước thứ 4 là nước đi điển hình của sát cuộc “ Đại đảm Xe”.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận