Hình thức thôi sát

1.Ví dụ 1 :

 

   1. Mã 4 tiến 6, Xe 2 thoái 8
   2. Pháo  3 bình 5, Tướng 5 bình 4
   3. Xe 9 tiến 3, Tướng 4 tiến 1
   4. Pháo 5 bình 6, Sĩ 5 tiến 4
   5. Xe 9 bình 5.

2.Ví dụ 2 :

 

1.    Pháo 2 bình 5,Tướng 5 bình 4
2.    Xe 8 tiến 5, Tướng 4 tiến 1
3.    Pháo 5 bình 6, Sĩ 5 tiến 4
4.    Tốt 6 tiến 1, Tướng 5 bình 4
5.    Xe 8 thoái 1, Tướng 5 thoái 1
6.    Tốt 6 tiến 1.

3. Tiểu kết :
 Thôi sát là cách tấn công tiêu diệt quân của đối phương một cách liên tục cho đến khi kết thúc ván đấu.
 4.Chú ý :

   1 Nước chiếu hết phải là một sát chiêu thực sự, nếu không rất dễ rơi vào thế bại;
   2 Tránh để đối phương dùng chiến thuật đổi quân để tranh Tiên nhập cuộc.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận