Sát chiêu của đẳng cấp Đại sư Từ Thiên Hồng (phần 2)

1 Thế cuộc thực chiến :
Đây là thế trận giữa Đại sư  Từ Thiên Hồng ( quân Đỏ ) đấu với Đại sư Đặng Tụng Hồng trong giải vô địch Cờ tướng cá nhân toàn quốc năm 1990.
Đỏ đi trước :