Sát chiêu của đẳng cấp Đại sư Từ Thiên Hồng

1. Thế cuộc thực chiến :
Trong hình là thế trận giữa đẳng cấp đại sư Từ Thiên Hồng ( Cầm quân Đỏ) đấu với Đại sư Hồ Vinh Hoa trong giải vô địch Cờ tướng Cúp “ Ngũ Dương Bôi” lần thứ 11
Đỏ đi trước :